Tag: Charity

2012

Rhan 1 – 2012 Daeth y flwyddyn newydd â llwyddiant a chynnydd pellach i FanglaCymru. Cynhaliwyd seremoni a drefnwyd yn drwyadl gan ein cydlynydd, Dr Jishu i agor Uned Gofal Hollt BanglaCymru yn ysbyty Centrepoint Chittagong. Y gŵr gwadd oedd

Tagged with: , ,
Top