Newid bywyd

“Does neb yn fodlon chwarae gyda fi ac mae pawb yn fy mwlian a dweud mod i’n rhywun drwg! Allwch chi fy ngwneud yn normal?”

Dyma oedd geiriau Kabbir wrth iddo orwedd ar fwrdd llawdriniaethau’r theatr.

Dychmygwch ei lawenydd bedwar diwrnod wedyn pan ddaeth yn ôl i dynnu’i bwythau. Erbyn hyn, diolch i FanglaCymru mae ganddo fywyd newydd o’i flaen a baner Cymru yn ei law!

Tybed fyddech chi’n fodlon helpu’r miloedd o blant eraill sy ddim wedi cael y cyfle gafodd Kabbir?

Bangladesh, yn ôl ystadegau’r Cenhedloedd Unedig yw gwlad dlotaf Asia, ac mae mwy o blant yn cael eu geni gyda thaflod a gwefus hollt yma nag unrhyw ran arall o’r byd. Amcangyfrir bod tua pum mil o blant yn cael eu geni gyda’r cyflwr hwn yn flynyddol ym Mangladesh ond dim ond eu hanner sy’n cael eu trin oherwydd diffyg cyllid a darpariaethau meddygol. Mae cymaint o’r rhain yn byw bywyd o gywilydd, gwawd ac unigedd a hynny’n rhannol oherwydd anwybodaeth ac ofergoeliaeth. Mae’r driniaeth yn newid eu bywydau’n ddramatig, nid yn unig o ran pryd a gwedd ond hefyd yn emosiynol, yn gymdeithasol ac yn economaidd.

Nod BanglaCymru yw cynnig llawdriniaeth i’r trueiniaid hyn, i godi ymwybyddiaeth o’r cyflwr a’r hyn y gellid ei wneud i’w gywiro ac i gynnig cymorth, cyngor a thriniaeth iddynt yn eu milltir sgwar, yn enwedig i’r rhai na all fforddio teithio. Ein gobaith hefyd yn y pen draw yw creu tim meddygol hunangynhaliol, ymreolaethol a sefydlu canolfannau ‘hollt’ mewn ardaloedd pellennig ym Mangladesh.