Cyfrannu

Cyfrannwch gyda PAYPAL

Gallwch dalu’n uniongyrchol i’r coffrau drwy ddefnyddio ‘Pay Pal’ a welwch yma. (Cofiwch adael i ni wybod am eich cyfraniad ac anfon y ffurflen ‘Cymorth Rhodd atom)

Mandad Banc/ Roddion Unigol a ‘Chymorth Rhodd’

A. Un ffordd hawdd o gyfrannu yw trwy fandad banc. Mae hon yn ffordd gyfleus ac effeithiol o sicrhau bod gan BanglaCymru incwm rheolaidd, ac felly bod modd inni drefnu rhaglenni llawdriniaethau ymlaen llaw gan wybod yn union faint o arian fydd gynnon ni. Argraffwch y ffurflen mandad a welwch yma gan sicrhau bod y lleoedd wedi’u marcio รข ‘X’ wedi’u llenwi. CLICIWCH AR Y DDOLEN GYSWLLT AR WAELOD Y DUDALEN HON

B. Wrth gwrs, bydd rhoddion ariannol unigol yn dderbyniol iawn hefyd. (Sieciau’n daladwy i ‘BanglaCymru’).

C. Er mwyn cael ad-daliad treth ar eich cyfraniad, byddwn hefyd yn ddiolchgar pe byddech yn arwyddo’r ffurflen Cymorth Rhodd a welwch isod a’i hanfon ataf gyda’ch mandad/ rhodd.

Byddwn yn dra diolchgar pe byddech yn argraffu, llenwi ac anfon y ffurflenni ataf i BanglaCymru, 1 Hospital Road, Y Comin, Pontypridd CF37 4AH gyda’ch cyfeiriad cartref a’ch cyfeiriad e-bost ar y cefn. Diolch yn fawr.

Ffurflenni i’w llenwi

Ffurflenni Mandad Banc a Chymorth Rhodd. Llwythwch y ffurflenni i lawr a chliciwch yma