Rhan 1 – 2008 Treuliais dair wythnos ar brofiad darganfod ffeithiau parthed sefyllfa bywydau pobl gyffredin yng ngwlad trydydd byd Bangladesh ym mis Mawrth/Ebrill 2008 ar wahoddiad Dr Jishumoy Dev, meddyg teulu ifanc o Chittagong, ail brifddinas y wlad. Bangladesh, …

2008 Read more »