Rhan 1 – 2020                                                                                                                                                                          Fel sy’n hysbys i bob un ohonoch, mae BanglaCymru yn dal mewn bodolaeth a chyn brysured ag erioed. Treuliais ddeunaw diwrnod yn Bangladesh yn ddiweddar a gwelais â’n llygad fy hun y gwaith da sy’n …

2020 Read more »

Rhan 1 – 2019 Bu misoedd cyntaf y flwyddyn yn rai digon prysur i dîm meddygol BanglaCymru mewn sawl ffordd. Yn fisol caf adroddiadau swyddogol gan ein cydlynydd meddygol, Dr Jishu ar weithgarwch y feddygfa, y feddygfa symudol yn y …

2019 Read more »

Rhan 1 Ar ôl treulio tair wythnos ym Mangladesh, braf yw gallu adrodd y tro hwn fod y sefyllfa wleidyddol gyda’r holl streiciau, y blocadau a’r gwarchaeoedd wedi sefydlogi. Fodd bynnag, nid ‘sefydlog’ yw’r gair i ddisgrifio un noson pan …

2016 Read more »