Author: admin

2009

Rhan 1 – 2009   Braint oedd cael ymweld unwaith eto ag Ysbyty’r Tlodion yn South View, Dhaka lle’r oedd Dr Jishu, y cydlynydd meddygol wedi trefnu o leiaf bymtheg ar hugain o lawdriniaethau dan faner BanglaCymru ddiwedd Ebrill, 2009.

2008

Rhan 1 – 2008 Treuliais dair wythnos ar brofiad darganfod ffeithiau parthed sefyllfa bywydau pobl gyffredin yng ngwlad trydydd byd Bangladesh ym mis Mawrth/Ebrill 2008 ar wahoddiad Dr Jishumoy Dev, meddyg teulu ifanc o Chittagong, ail brifddinas y wlad. Bangladesh,

Top