Author: admin

2019

Rhan 1 – 2019 Bu misoedd cyntaf y flwyddyn yn rai digon prysur i dîm meddygol BanglaCymru mewn sawl ffordd. Yn fisol caf adroddiadau swyddogol gan ein cydlynydd meddygol, Dr Jishu ar weithgarwch y feddygfa, y feddygfa symudol yn y

2018

Rhan 1 2018 Wrth adlewyrchu ar fy nhaith ddiweddar i fonitro’r gwaith yn Bangladesh, mae cymysgedd o emosiynau’n dod i’m rhan; teimladau o lawenydd a balchder i dristwch ac ing. Ar ôl i dîm meddygol BanglaCymru weithio yng ngwersyll ffoaduriaid

2017

Rhan 1 Un o nodweddion mwyaf arwyddocaol f’arhosiad tair wythnos diweddar ym Mangladesh oedd y tywydd eithafol. Ar brydiau cyrhaeddodd y tymheredd bron i 40 gradd ac am ddyddiau buom yn disgwyl seiclon go arw. Cwynai’r trigolion lleol, yn fwy

2016

Rhan 1 Ar ôl treulio tair wythnos ym Mangladesh, braf yw gallu adrodd y tro hwn fod y sefyllfa wleidyddol gyda’r holl streiciau, y blocadau a’r gwarchaeoedd wedi sefydlogi. Fodd bynnag, nid ‘sefydlog’ yw’r gair i ddisgrifio un noson pan

2015

1. Adroddiad Blynyddol Gorffennaf 1af 2014 – Mehefin 30ain 2015  Unwaith yn rhagor, crynodeb o brif ddigwyddiadau’r flwyddyn aeth heibio yw’r adroddiad hwn. Fel y gwyddoch rwyf yn anfon diweddariad cyson atoch, ac i’r rhai ohonoch nad sydd ar y

2014

Rhan 1 Blwyddyn gythryblus iawn fu hi ym Mangladesh llynedd a’r heldrin yn gwaethygu o fis i fis nes cyrraedd uchafbwynt ddechrau’r flwyddyn pan gynhaliwyd etholiad cyffredinol. Un o dactegau’r ‘Jammat e Islami’, sef carfan fechan fu’n benboeth yn cefnogi’r

2013

Rhan 1 Gwawriodd chwarter cyntaf 2013 ar waith BanglaCymru gyda diwydrwydd a llwyddiant. Trefnwyd tri ‘gwersyll hollt’ o fewn dyddiau i’w gilydd  mewn amrywiol ardaloedd ym Mangladesh ac un dros y ffin yn Uttar Pradesh ym mis Mawrth . Trefnwyd

Tagged with:

2012

Rhan 1 – 2012 Daeth y flwyddyn newydd â llwyddiant a chynnydd pellach i FanglaCymru. Cynhaliwyd seremoni a drefnwyd yn drwyadl gan ein cydlynydd, Dr Jishu i agor Uned Gofal Hollt BanglaCymru yn ysbyty Centrepoint Chittagong. Y gŵr gwadd oedd

Tagged with: , ,

2011

Rhan 1 – 2011   Wrth i flwyddyn newydd wawrio ar waith BanglaCymru daeth diwedd ar gyfres o driniaethau i’n claf llosg cyntaf . Dechreuodd ein cydlynydd meddygol, Dr Jishu drin bachgen bach pedair oed o’r enw Sabbir ddiwedd y

2010

Rhan 1 – 2010   Cynhaliwyd y sesiwn lawdriniaethau diweddaraf yn ardal Sylhet lle rhentodd BanglaCymru theatr lawdriniaethau am dridiau yn Ysbyty Colegol Sylhet i Fenywod. Yn dilyn y sesiwn ymgynghori ac asesu meddygol ar y diwrnod cyntaf penderfynwyd bod

Top